ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αφορά χειρουργικές αφαιρέσεις δερματικών βλαβών ή καυτηριασμό αυτών με διαθερμοπηξία.

Χειρουργική αφαίρεση δερματικών βλαβών

Βασικοκυτταρικά
Ακανθοκυτταρικά
Κύστες
Λιπώματα
Μελάνωμα
Είσφρηση όνυχος

Διαθερμοπηξια
Θηλωμάτων
Μηρμηκιών
Υπερκερατώσεων
Κονδυλωμάτων
Βιοψία δέρματος
Σκληροθεραπεια αγγείων
shutterstock_176609699-simplepage